Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Máy bơm nước CNP Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox

Máy bơm nước CNP


zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-160/1.5 2HP
9.300.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-160/2.2 3HP
9.680.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-200/3.0 4HP
11.920.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-200/4.0 5.5HP
13.830.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS50-32-200/5.5 7.5HP
17.170.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-125/2.2 3HP
10.000.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-125/3.0 4HP
12.400.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-160/4.0 5.5HP
14.300.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-200/5.5 7.5HP
17.650.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-200/7.5 10HP
18.120.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-40-200/11 15HP
20.500.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-125/4.0 5.5HP
14.780.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-160/5.5 7.5HP
18.120.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/7.5 10HP
18.600.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/9.2 12.5HP
19.080.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/11 15HP
20.980.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/15 20HP
22.400.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS65-50-200/18.5 25HP
23.850.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-125/5.5 7.5HP
19.630.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-125/7.5 10HP
20.050.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-125/9.2 12.5HP
21.620.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-160/11 15HP
27.000.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-160/15 20HP
28.700.000


zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-200/18.5 25HP
31.080
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-200/22 30HP
38.720.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS80-65-200/30 40HP
49.500.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-160/11 15HP
26.960.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-160/15 20HP
28.680.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-160/18.5 25HP
30.050.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-200/22 30HP
39.600.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-200/30 40HP
50.400.000
zs 0Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox ZS100-80-200/37 50HP
54.300.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL2-30 0.75HP
3.000.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL2-40 0.75HP
3.210.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL2-50 0.75HP
4.250.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL2-60 1HP
4.390.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL4-20 0.75HP
3.120.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL4-30 1HP
3.560.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL4-40 1HP
3.880.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL8-30 1.5HP
6.850.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL8-40 2HP
7.140.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL8-50 3HP
8.500.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL12-30 2.4HP
9.080.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL12-40 3.3HP
9.950.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL12-50 4HP
11.700.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL16-20 3HP
7.580.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL16-30 4HP
9.250.000


chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL20-20 3HP
9.190.000
chlMáy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHL20-30 5.5HP
12.880.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF2-40 0.75HP
3.130.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF2-50 0.75HP
4.150.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF2-60 1HP
4.240.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF4-20 0.75HP
2.970.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF4-30 1HP
3.630.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF4-40 1HP
3.790.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF4-50 1.5HP
4.470.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF4-60 1.5HP
4.660.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF8-30 1.5HP
6.640.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF8-40 2HP
7.490.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF8-50 3HP
8.220.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF12-30 2.4HP
9.900.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF12-40 3.3HP
11.000.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF12-50 4HP
13.200.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF16-20 3HP
8.070.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF16-30 4HP
9.850.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF16-40 5.5HP
12.570.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF20-20 3HP
13.000.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF20-30 5.5HP
15.620.000
chlf 0Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CHLF20-40 6HP
18.200.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.1 1.5HP
5.870.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.1 1.5HP (1 pha)
6.180.000


so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.5 2HP
6.330.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC15/1.5 2HP (1 pha)
6.570.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/1.5 2HP
6.400.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/1.5 2HP (1 pha)
6.640.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/2.2 3HP
6.760.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/2.2 3HP (1 pha)
7.090.000
Còn hàng
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh kín CNP SC25/3.0 4HP
7.950.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO20/1.1 1.5HP
5.780.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO20/1.1 1.5HP (1 pha)
6.100.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO25/1.5 2HP
6.280.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO25/1.5 2HP (1 pha)
6.530.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO32/2.2 3HP
6.700.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO32/2.2 3HP (1 pha)
7.030.000
so scMáy bơm ly tâm hút nước thải cánh hở CNP SO40/3.0 4HP
7.880.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.37 0.5HP
2.180.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.55 0.75HP
2.380.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.75 1.0HP
2.920.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS100/1.10 1.5HP
3.420.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS160/1.10 1.5HP
3.440.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/1.50 2HP
3.890.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/2.20 3HP
4.160.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS330/2.20 3HP
4.160.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.37 0.5HP (1 pha)
2.400.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.55 0.75HP (1 pha)
2.600.000


msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS60/0.75 1.0HP (1 pha)
3.220.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS100/1.10 1.5HP (1 pha)
3.840.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS160/1.10 1.5HP (1 pha)
3.870.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/1.50 2HP (1pha)
3.870.000
msMáy bơm ly tâm trục ngang đầu INOX CNP MS250/2.20 3HP (1 pha)
4.480.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-60 1.0HP
5.627.000
Còn hàng
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-90 1.5HP
6.271.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-11 1.5HP
6.931.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-13 2HP
7.578.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-15 2HP
8.095.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-18 3HP
8.619.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL2-22 3HP
9.619.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL4-12 3HP
8.275.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL4-14 4HP
9.439.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL4-16 4HP
9.995.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL4-19 5.5HP
12.669.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL4-22 5.5HP
14.697.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL8-12 5.5HP
16.586.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL8-14 7.5HP
19.282.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL8-16 7.5HP
20.269.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL8-18 10HP
22.067.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL8-20 10HP
23.211.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL12-10 10HP
18.612.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL12-12 10HP
19.491.000


cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL12-14 15HP
23.460.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL12-16 15HP
25.000.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL16-10 15HP
22.631.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL16-12 15HP
25.694.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL16-14 20HP
27.950.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL16-16 20HP
30.757.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL20-12 20HP
29.942.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL20-14 20HP
33.444.000
cdl 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDL20-17 25HP
36.581.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-6 1.0HP
6.261.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-6 1.0HP (1 pha)
6.711.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-9 1.5HP
6.882.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-9 1.5HP (1 pha)
7.332.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-11 1.5HP
7.677.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-11 1.5HP (1 pha)
8.127.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-13 2HP
8.148.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-13 2HP (1 pha)
8.648.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-15 2HP
8.520.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-15 2HP (1pha)
9.020.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-18 3HP
9.042.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-18 3HP (1pha)
9.642.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-22 3HP
10.210.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF2-26 4HP
11.250.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF4-12 3HP
8.651.000


cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF4-12 3HP (1 pha)
9.251.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF4-14 4HP
9.950.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF4-16 4HP
10.487.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF4-19 5.5HP
13.075.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF4-22 5.5HP
14.697.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF8-12 5.5HP
18.207.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF8-14 7.5HP
20.043.000

cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF8-16 7.5HP
20.998.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF8-18 10HP
22.740.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF8-20 10HP
23.846.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF12-10 10HP
20.637.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF12-12 10HP
21.537.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF12-14 15HP
25.599.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF12-16 15HP
27.181.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF16-12 15HP
26.260.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF16-14 20HP
28.444.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF16-16 20HP
31.160.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF20-12 20HP
32.362.000
cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF20-14 20Hp
35.947.000


cdlf 0Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CDLF20-17 25HP
39.110.000